نمای سیمان شسته

عکس نوشته ساز_1552746319074

 

نمای سیمان شسته :

با توجه به افزایش اجرای نماهای سیمانی خصوصا در برج ها و ساختمان ها ی بلند اجرای نمای سیمان شسته بهترین کاربرد و کیفیت را در اینگونه نما ها ایفا می کند

نمای سیمان شسته باعث استحکام ساختمان میباشد و ساختمان را در برایند هر گونه خطرات احتمالی ریزش محافظت می کند .

علاوه بر ان در طرحها و رنگ های متنوعد با تو جه به سلسقه مشتری اجرا میشود .

دیدگاهتان را بنویسید