شسته

photo_2018-02-13_19-38-29

کیفیت یعنی درست انجامش دهید      حتی اگر کسی نمی بیند.

با توجه به افزایش اجرای نماهای سیمانی خصوصا در برج ها  و ساختمان های بلند مرتبه اجرای نمای سیمان شسته بهترین کاربرد و کیفیت را در اینگونه نماها ایفا می کند .

نماهای سیمان شسته باعث استحکام ساختمان می باشد و ساختمان را در برابر هر گونه خطرات احتمال ریزش محافظت می کند علاوه بر ان  در طرح ها و رنگ های مختلف با توجه به سلیقه  شسته اجرا میشود.

دیدگاهتان را بنویسید